Tuesday, December 25, 2018

Al-Imran Ayat 61

3.3.61
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 61:


.
Ringkasan tafsir;

Bersambung dari ayat diatas (3.3.60). Lantaran kaum Nasrani itu masih engkar mendustakan ayat Allah, maka Allah berfirman melalui ilham perantara Malaikat Jibril kepada Muhammad. Barang siapa yang membantah Muhammad sesudah datang pengetahuan yang cukup kepada mereka tetapi masih engkar juga, maka katakan kepada mereka, marilah kita kumpul semua orang ramai dan ahli keluarga lelaki perempuan dan anak isteri kaum kerabat supaya sama-sama berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah agar menimpa bala kutukan laknat dari Allah kepada orang-orang yang berbohong dusta, .... tetapi malangnya mereka tidak mahu berbuat demikian serta takut dan engkar. 

.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan, 61~70,
[GS]   https://sites.google.com/site/p60taiping/3/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8    
Al-Imran Ayat 60

3.3.60  
Juz:3,Surah:3.  
S
urah 3, Ayat 60:


.
Ringkasan tafsir;

Bersambung dari ayat diatas (3.3.59). Apa yang dikhabarkan oleh Muhammad tentang Isa dan maryam itu adalah suatu kenyataan yang benar, dan sesuatu yan benar itu datangnya dari Allah.  Oleh itu janganlah kamu (Nasrani) berasa syak ragu-ragu tentang kenabian Isa dan kecucian Maryam, bahkan hendaklah sentiasa menyakini kebenaran itu.


.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER, 

Juzuk
3, Surah3 

Terjemahan,
51~60,
[GS]  https://sites.google.com/site/jambuampang/1/1
Ulasan surah 3;
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8